GRÄSFRÖ ARTER OCH SORTER

Här nedan hittar du de gräsfrö arter och sorter som vi erbjuder på marknaden.

Detaljerad information, allt ifrån bästa blandningarna och klipphöjd till slitagetolerans samt den mest lämpliga jord och miljö.

Gräsfrö-arter-sorter

Rödsvingel

Festuca rubra
Ingår i de flesta blandningar på grund av dess goda och breda egenskaper. Arten är tät, klarar låga klipphöjder, konkurrerar bra på torra näringsfattiga jordar och är också vinterhärdig. Den konkurreras dock lätt bort på tyngre näringsrika och blöta jordar. Klarar sig bra i skugga. En av nackdelarna är slitagetoleransen och därför kompletteras blandningar ofta med t.ex. ängsgröe samt/eller rajgräs.

Rödsvingel delas upp i följande underarter med utlöpare och rhizomer:

Rödsvingel långa utlöpare

Festuca rubra rubra
Sorterna i denna grupp har talrika underjordiska utlöpare som tätar ihop skadade ytor bra, men har glesare skottbildning, även om framsteg gjorts på tätheten de sista åren. Sorterna avkastar mer frö skörd och har starkare tillväxt. Framförallt lämplig till vägslänter och andra naturområden.

Rödsvingel korta utlöpare

Festuca rubra litoralis
Finbladigare än om man jämför med gruppen långa utlöpare. Läker skadade ytor snabbt och har mycket täta sorter i gruppen som används till bl.a. greener. Salttoleransen är förhållandevis mycket hög och används därför således också i miljöer där salt är en faktor att beakta, t.ex. refuger, skärgårdsmiljöer etc.

Rödsvingel tätvuxen

Festuca rubra commutata
Mycket hög skottäthet och torktolerans. Underarten är den mest förekommande av alla arter i de flesta blandningarna på marknaden.

Hårdsvingel

Festuca trachyphylla, syn longifolia
Hårdsvingel har hög skottäthet och tuvat växtsätt. Bladen är styva och fast plantan utsätts för torka så bibehåller arten en fin färg. Låga näringskrav och låg tillväxt gör att den därmed blandar sig väl ihop med rödsvingel.

Fårsvingel

Festuca ovina, syn tenuifolia
Ett tuvat gräs med något grågröna blad. Bladen är styvare jämfört med rödsvingelns. Arten är extremt torktålig, lågväxande och växer bra på lätta sand- och grusjordar. Fårsvingeln används på torra, extensiva områden samt som foggräs mellan t.ex. stenplattor.

Vilka svingelsorter har SW Horto?

Vi säljer enskilda svingelsorter inom varje art, från golfgreenkvalitet som kräver låga klipphöjder till extensiva sorter t.ex. till blomsterängar och foggräs etc i 10 kg:s förpackningar. Kontakta våra säljare för ytterligare information.

ArtAntal milj frö / kgUtsädesmängd kg / 100 kvm*Groningstid dagar
Rödsvingel0,927-14
Hårdsvingel1,127-14
Fårsvingel1,427-14

*Groningstid är under normala förhållanden och kan därav starkt variera.

Gräsfrö-arter-sorter

Ängsgröe

Poa pratensis
Ängsgröe tål kraftigt slitage, har mycket god vinterhärdighet och växer långsamt. Gräset bildar rikligt med utlöpare/rhizomer som håller ihop gräsmattan väl och växer ihop skadade ytor. Arten trivs och konkurrerar bäst i soliga lägen men är också mer näringskrävande jämfört med t.ex. svingelarterna.
I torra och sandiga jordar konkurrerar ängsgröen dåligt. Ängsgröe tillsammans med engelskt rajgräs passar perfekt till ytor med högt slitage, t.ex. fotbollsplaner etc. Stor variation på bladbredd mellan sorterna 2–5 mm. Fröet är ljusgroende och skall därmed sås mycket grunt. Etableringstiden är långsam då fröet gror på ca 3 veckor, vilket således gör att såbäddsberedningen och vattentillgång därför är extra viktig.

Engelskt rajgräs

Lolium perenne
Engelskt rajgräs har utvecklats mycket de senaste åren. Till exempel har Tetraploid turfrajgräs (4n) en överlägsen vinterhärdighet inom arten engelskt rajgräs och dessutom först ut av rajgräsen på våren. Tetrastar och Fabian är nya finbladiga sorter som finns ute i blandningarna på marknaden,  som dessutom ligger i topp i en av Europas förnämsta försöksstationer, Nibio i Norge. Beläget på två olika klimatzoner för bästa försöksresultat i Nordiskt klimat. Detta medför att resultaten uppenbarligen är mer relevanta för oss i jämförelse med många andra försöksplatser i Europa eller USA.

Intressant underart

Engelskt rajgräs med utlöpare/stoloner är också en intressant underart. Dessa skott växer ut som egna individer och kan läka skadade ytor snabbare än utan stoloner. Ängsgröe och en del rödsvinglar har också utlöpare för att snabbt kunna läka skadade ytor. I framtiden kommer förhoppningsvis rajgrässorter med utlöpare med starkare tillväxt redan år 1 och att de då därav inte kräver så mycket bearbetning / vertikalskärning för att trigga bildandet av stoloner.
Engelskt rajgräs oavsett underart är mycket slitstarkt och det är särskilt viktigt att klipparen är vass för att undvika fransiga toppar av bladets ”ribbor” som syns tydligt. Tack vare dessa ribbor har rajgräset bl.a. överlägsen slitagetolerans.

Westerwoldiskt rajgräs

Lolium multiflorum var, Westerwoldicum
Ettårigt rajgräs förknippas normalt som fodergräs med groning på låga temperaturer och extremt snabb tillväxt. Tidigare, sedan några år tillbaka har det förädlats fram grönytesorter där man tagit tillvara på de fina egenskaper såsom groning på runt 5°C och snabb tillväxt. Detta utnyttjar man t.ex. tidigt på våren då fotbollsplaner och teeytor snabbt behöver komma igång. Blanda ettårigt rajgräs ihop med flerårigt rajgräs och ängsgröe för långsiktighet.

Tetraploid flerårigt rajgräs

Lolium perenne, tetraploid 4n
Gror snabbare än jämfört med traditionella engelskt rajgräs med eller utan utlöpare. Tetraploider kan gro ända ner till ca 4-5 graders marktemperatur. Detta möjliggör en tidigare etablering på våren och längre ut på hösten. Tetraploider har överlägsen vinterhärdighet i jämförelse med alla andra engelskt rajgräs på marknaden och dessutom mer torktåligt med dess djupa rotsystem. Konkurrerande växtförädlare brukar säga att slitagetoleransen är en av dess nackdelar. Sanningen är att den är sämre än diploid engelskt rajgräs, MEN tillräckligt slitstark för att klara sin uppgift galant. Dessutom med en överlägsen återhämtning efter t.ex. fotbollsmatcher med extremt hårt slitage, så har tetraploid blivit mycket omtyckt bland elitsportplaner. Slitagetoleransen är vad bladen tål men när hela tuvor sparkas loss, då är det återhämtning och nysådd med snabb etablering som gäller och då är tetraploidsorterna överlägsna jämfört med diploida sorter med eller utan utlöpare.

Nyare sorter

De senaste sorterna ser mycket täta och fina ut på de officiella sortförsöken på Norska Nibio försöksstation. Där toppar den senast tetraploidsorten Tetrastar 4n ”General Impression” och Fabian 4n ligger inte långt efter.

Vilka ängsgröe och rajgrässorter har SW Horto?

Vi har ängsgröe och rajgrässorter av mycket hög kvalitet som kan användas till allt från tee, fairway, green och fotbollsplaner till vanliga gräsmattor. Säljs i 10 kg:s förpackningar. Kontakta våra säljare för ytterligare information om aktuellt sortiment.

ArtAntal milj frö / kgUtsädesmängd kg / 100 kvm*Groningstid dagar
Ängsgröe3,01,115-21
Engelskt rajgräs0,73,5-5,05-10
W. Woldiskt rajgräs0,34,5-5,04-7
Tetraploid rajgräs0,34,5-5,04-7

*Groningstid är under normala förhållanden och kan därav starkt variera.

Gräsfrö-arter-sorter

Krypven

Agrostis stolonifera
Som namnet antyder så har arten utlöpare, så kallade stoloner, det vill säga de växer ovan jord. Arten tål fuktiga marker och salt förhållandevis väl. Man använder arten till största delen i vägslänter men även i dammkanter som riskerar att tidvis hamna under vatten. Resultatet blir som bäst i monokultur när det gäller klippta ytor, då bildar arten en vacker matta under förutsättning att man klipper den kort. Därför används krypven framför allt på golfgreener men även på tee och fairwayytor. Vinterhärdigheten är fortfarande en stor utmaning för växtförädlarna. Oavsett vilken sort som lanserats på marknaden så är de nya generationerna
ganska lika i detta avseende. Det vill säga – ingen revolution i sikte än!

Rödven

Agrostis capillaris
Rödven har mycket hög skottäthet och bildar både ovan och underjordiska utlöpare. Arten ger mycket täta, fina och mjuka mattor. De flesta sorterna på marknaden har mycket goda övervintringsegenskaper. Rödven klarar sig bra på torra och magra jordar, men för att kunna producera en vacker matta fordras en ganska intensiv skötsel med relativt kraftig gödsling. Resultatet blir ett gräs med vacker fin vippa om man låter det växa fritt, t.ex. i blomsterängar.

Kärrgröe

Poa trivialis
Snabbetablerad ljusgroende art som tillhör de mest skuggtoleranta arterna. Tål låg nedklippning och trivs i fuktig miljö. Kärrgröe använder man således mycket i skuggblandningar och även som stödsådd på greener. Tidigare använde man vitgröe mycket till att stödså greener med på våren, men tack vare de nya kärrgröe sorterna på marknaden så minskar samtidigt efterfrågan på vitgröe, som  lite slarvigt betecknas som ogräs.
Ring din säljare för vidare information om vårt Kärrgröesortiment.

ArtAntal milj frö / kgUtsädesmängd kg / 100 kvm*Groningstid dagar
Krypven15-160,75-7
Rödven13-140,77-14
Kärrgröe51-35-8

*Groningstid är under normala förhållanden och kan därav starkt variera.