Kundförsäkran – vid köp av gödning

Bäste kund

Sw Horto säljer produkter som omfattas av FÖRORDNING (EU) 2019/1148 där tillgängligheten vid försäljning och användning är begränsad.

Syftet med lagstiftning är att förhindra olaglig tillverkning av sprängämne. Produkterna som berörs av lagstiftningen innehåller ämnen definierat i lagstiftningen som “Ett kemiskt ämne som kan användas för att göra sprängämne genom att tillsätta andra ämne.” Lagen gäller från och med 1 februari 2021.

I enlighet med lagstiftningen är SW Horto skyldig att kontrollera att de kunder vars köper produkter som innefattas av lagstiftningen och om produkten används i en yrkesmässig verksamhet eller om kunden tillhandahåller produkten vidare på marknaden.

Detta innebär att SW Horto behöver kontrollera identitetsbeviset på den personen som är behörig att företräda företaget samt kontrollera användningsområdet av produkten. Detta görs genom att kunden fyller i en kundförsäkran.

Produkterna som omfattas av FÖRORDNING (EU) 2019/1148 och levereras av SW Horto är följande:

Benämning Artikelnummer
Salpetersyra 35% 4058
Salpetersyra 53% 4060, 4059
Salpetersyra 62% 807827
Väteperoxid 19% 807828, 807874
NovaTec N-Max 807484, 807484
EasyGreen Mini 21 807464
YaraTera Amnitra 807878
Ns 27-4 Axan L26531
NS 27-4 Ural L26530
YaraMila 24-4-5 L26550
YaraMila 21-3-10 L26547
YaraMila 21-4-7 L26019

Kundförsäkran behöver förnyas varje år och måste vara oss tillhanda innan utleveranser av berörda produkter kan ske.

För att upprätta en ny kundförsäkran för 2024, följ instruktion nedan:


– Klicka här för att komma till webbformuläret.

– Fyll i textboxarna till höger om formuläret. Stjärnmarkerade fält är obligatoriska.

– När alla fält är ifyllda väljer du ”spara och fortsätt“. Du kommer då till signering.

– När du signerat dokumentet får du en kopia på den mailadress som du har anmält.

Mer information finns på MSBs hemsida.

Vid frågor, vänligen kontakta oss

Skicka-in-kundförsäkran