BLADVERKANDE HÖSTGÖDNING!

Flexibelt, drygt och snabbverkande

Höstgödning grönyta

Ett paket framtaget för att ge plantan rätt förutsättningar till att klara höstens och vinterns tuffa påfrestningar.

För enkel hantering – blanda och applicera samtidigt.

Sil-Shield 10 – 10% snabbverkande kisel. Ger ett styvare grässtrå och förbättrat skydd mot stora temperaturväxlingar och angrepp av sjukdomar.
Rek. dos 4,75 L/ha i kombination med Resist och Ace 29.

Resist 2-0-2 – Biostimulant med acetylsalisyra och humus för ökat näringsupptag och näringsutnyttjande samt förbättrad rottillväxt.
Rek dos; 4,75 L/ha i kombination med Ace 29 och Sil-Shield.

Ace 29 – 24% Kalium baserat på acetat för ett snabbt upptag. Kalium ger en stärkande effekt på plantan som behöver extra på hösten då avsaknad av kväve minskar tillväxten.
Rek dos; 6,5 L/ha i kombination med Resist och Sil-Shield.

Appliceras 3-4 ggr under hösten beroende på tillväxt. Behandlingsintervall 2-3 veckor.

Grässtrån

Kontakta din säljare för pris!

Robert Andersson
0414-44 37 33

Roger Johansson
0414-44 37 31

Björn Larsson
0414-44 37 36

Peter Pettersson
0414-44 37 27

Johan Ahlin Wåhlberg
0414-44 37 30

Marie Benntoft, innesälj
0414-44 37 14