NORDISKT TILLVÄXTFÖRETAG

Vi har fått utmärkelsen
Nordiskt Tillväxtföretag

Vi är glada och stolta över att av UC ha fått utmärkelsen Nordiskt Tillväxtcertifikat.

Definitionen lyder: Nordiskt Tillväxtcertifikat från UC, en utmärkelse som delas ut till ett fåtal bolag som kvalificerat sig som tillväxtföretag. Certifikatet baseras på föregående årsbokslut där tillväxt, lönsamhet, soliditet och antal anställda är några parametrar som mäts och analyseras.

Certifikat Nordiskt Tillväxtföretag