NYA SORTER AV PUMPOR

Vi har ett antal nya sorter av pumpor på gång och här presenterar vi en del av dem.
Ni kan läsa mer om dem i vår katalog eller kontakta oss för mer information.

African Smaragd
0,5-1 kg

Grizzly Bear
2,4-4,5 kg

Baby Moon
2,5 kg

Renegade
6-8,5 kg

Early Giant
15-19 kg

Cougar
4-6 kg

Champion
16-19 kg

Snowball
1 kg

Half Pint
0,2-0,3 kg

Starry Night
1-1,5 kg

Mustang
10 kg

Fright
5-6 kg