BIOLOGISK MÅNGFALD

Biologisk mångfald - Humla på en blomma

Så ett frö för ökad biologisk mångfald!

Var med och påverka den biologiska mångfalden du med och låt våra härliga blomsterblandningar förgylla din golfbanan.

Delta i Svenska Golfförbundets och WWFs samarbete – experiment vildare golf och registrera dina vilda kvadratmeter på wwf.se/vildare-golf 

Vad kan SW Horto erbjuda?

På många golfbanor runt om i Sverige finns SW Hortos Blomsterängsblandningar och Sommarblomsblandningar.
Blandningarna gör stor skillnad för den biologiska mångfalden särskilt för pollinerande insekter.
Som WWF skriver på sin hemsida, ’nu är det dags att växla upp’ och SW Horto kan hjälpa dig ”kära golfbana”.

SW Horto erbjuder både ”vilda” ängsblandningar såväl som ettåriga sommarblomsblandningar. Det går utmärkt att blanda dessa två för att uppnå blomning redan första året vid vårsådd.

Ettåringarna blommar redan första sommaren och under tiden etablerar sig de fleråriga vildängsarterna och blommar året därpå.

Lämpligt att stödså sommarblommorna även kommande år då det inte är fullskalig blomning av de vilda sorterna ännu.

Höstsådd görs endast med Vildängsblandningarna och Sommarblomsblandningarna sås på våren.

Blandningarna bör inte blandas med gräsfrö vid sådd utan öppna upp alt. så i öar. Blomsterfröet klarar inte konkurrensen från gräsfröet vid groning, då gräsfrö gror mycket snabbare än blomsterfröet och ”tar över” odlingsytan och konkurrerar ut blommorna.

Blomsteräng

SW Horto har vildängsblandningar för de allra flesta underlag och sommarblomsblandningar i olika höjder.

Vi erbjuder även en särskild blandning för fjärilar, bi och andra insekter. Dessutom har de olika sommarblomsblandningarna ett stort prydnadsvärde pga sin mångfald av arter och sorter.

Äng är verkligen en ”levande” produkt då den hela tiden ändrar utseende under hela odlingsperioden pga de olika arternas blomningstider, jordmån och väderlek.

Blomsterblandning
Biologisk mångfald - fjäril på blomma